Uppgift 3 av 5
Du har redan besvarat denna uppgift korrekt
Fel
Rätt
Kunde inte rätta uppgiften

Beräkna
Svara i tiopotensform
(för att skriva 3 upphöjt med 5 skriv då 3 ^ 5)

$${10^{2}•10^{3}}$$
Svar:
Rapportera fel i uppgift